ສະຫມັກອອນລາຍ

当前位置:主页 > ສະຫມັກອອນລາຍ

姓名Name   *
手机Tel   *
邮箱Email   *
国家Country   *
内容Content
 
Пожалуйста заполните следующие сведения/ກະລຸນນາຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງການສະໝັກທຶນ:
1. На какой вид стипендии нужно подать заявку/ຕ້ອງການຂໍສະໝັກທຶນຫຍັງ?
2. Оставьте средство связи с вами, такие как : WeChat, WhatsApp, Facebook? /2.ເອົາວິທີການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງເຈົ້າໄວ້ເຊັ່ນ:wechats, whatapp, facebook
3. Подайте заявление на 2 понравившиеся профессии/ສະເໜີຂໍສະໝັກຮຽນ2ສາຂາຮຽນ
банкнота/ຄວາມຄິດເຫັນ:Вышеупомянутые сведения отправьте на эл.адрес: studychina@aliyun.com/ເນື້ອໃນຂ້າງເທິງຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງມາທີ່Email:studychin@aliyun.com

联系我们
Contact
联系我们
Как с нами связаться/ຕິດຕໍ່ເລົາ

Name:Zhou Jian

WeChat:z13327826889

Whatsapp:+8618052009342

E-mail:www_lslsy_cn@163.com

E-mail:2002b@163.com

Add:中国南京市浦口区浦口大道雅居乐酒店东侧门


[向上]
телефон/ໂທລະສັບ
+8618052009342

Copyright © 2002-2016 留学生招生 International student admissions 苏ICP备13058985号 版权所有

Online Q&A

QQ

телефон/ໂທລະສັບ:
+8618052009342
二维码

WeChat